Nahrávám...
Profesionální řešení archové montáže

MANUÁL

Obsah manuálu


Změny PLDA oproti minulým verzím

MĚNY VE VERZI 5.2 (ZÁŘÍ 2011):
Dialog Arch (hlavní PLDA dialog):

 Tlačítko "CDA4" je nyní skryto. Jeho zobrazení lze nastavit v dialogu Stránka/Nastavení.

 Tlačítko "Report" je přesunuto do dialogu Stránka/Nastavení.

 Přidáno tlačítko "Starý" (vedle tlačítka "Ukázat Trim Box") - slouží k zobrazení původních trimboxů na novém archu.

 Přidáno tlačítko "Náhled"

 U vyřazení typu "Koláž" přidána nová volba "K sobě"

 Pokud je zobrazen Trim Box, je u jeho rozměru zobrazeno aktuální číslo stránky pro lepší orientaci.

 Vedle označení části dialogu "Okraje a umístění na archu" přidáno lomítko a název poslední načtené předvolby vyřazení.

Dialog Stránka/Nastavení:


 Odstraněno Tlačítko "Přerovnat pro personalizaci".

 Přidáno tlačítko "Report"

 Přidána volba "Zobrazit tlačítko CDA4 v hlavním dialogu".

Ostatní:

 Změněny dialogy načítání a ukládání předvoleb vyřazení.

ZMĚNY VE VERZI 5.1 (LEDEN 2011)

 Přidána práce s automatizovanými složkami (Hot Folders).

ZMĚNY VE VERZI 5 (LISTOPAD 2010)

Menu PLDA:  Přidána položka "Deaktivovat" - pro použití při plánovaném přenosu licence na jiný počítač.

 Přidána položka "Zálohovat" - do zvoleného PDF souboru zazálohuje všechna nastavení PLDA.

 Přidána položka "Obnovit" - ze zvoleného PDF souboru obnoví nastavení PLDA, lze zvolit, která nastavení se mají obnovit.

Dialog Stránka/Nastavení:

 Přidáno tlačítko "UserUnit". Umožňuje nastavit celému dokumentu UserUnit. PLDA může vyřazovat soubory pouze s UserUnit rovné 1.

 Specifikaci UserUnit lze nalézt v PDF Reference, sixth edition, version 1.7, implementation note 177 in Appendix H.

 Přidáno tlačítko "Přehled". Vytvoří HTML přehled PDF souborů (názvy, počty stran, formáty apod.). Umožňuje soubory i přejmenovat podle toho, jaký formát obsahují.

 Přidán výběr "Vyřazené soubory". Výsledné soubory lze buď zobrazit nebo i automaticky uložit. Automatické uložení zachová výchozí verze PDF.

 Přidána možnost "Vyřazovat anotace a formulářová data". PLDA 4 a dřívější anotace a formulářová data nevyřazoval.

Dialog Arch (hlavní PLDA dialog):

 V informacích o novém archu je v závorce uveden i nový čistý formát výsledného archu.

 ALT + klik na informaci o souboru pozadí zobrazí celou cestu k souboru.

 ALT + klik na popis mixéru zobrazí pravidlo mixéru.

 Přidány volby pro Duplexing (prohození okrajů archu na každém sudém archu) zvlášť pro levý a pravý okraj a pro horní a spodní okraj. Levo-pravý duplexing je nastaven automaticky při zvolení typu vyřazení "Brožura V1" a "Rozřez" (oboustranný).

Mixér:

 Povoleny znaky Enter, Tabulátor a dvojitá mezera pro základní formátování zápisu v okně. Použití tabulátorů a entrů umožňuje základní formátování pravidla pro lepší přehlednost.

 Povolen znak "|" pro oddělování souborů.

 Oddělovač souborů umožňuje automaticky rozdělovat výsledné soubory podle zadaných parametrů (např. po určitém počtu stránek).

Dialog Ořezové značky:

 Přidána volba kalibračních pruhů. Pruhy lze používat jak standardní CMYK, tak vlastní.

Ostatní:

 Velikost pozadí je nyní ve všech případech brána z CropBoxu a je zobrazen počet stránek v PDF souboru pozadí.

 Další zrychlení u vyřazování rozsáhlých souborů, menší nároky na paměť.

 Pokud při extrakci není hledaný soubor pozadí přesně na svém místě, ale v aktuální složce je soubor stejného jména, je jeho použití jako pozadí nabídnuto uživateli.

 Pokud je vybráno pozadí, nezle nastavit formát výsledného archu.

 Byly provedeny další drobné změny ve vzhledu dialogů (zejména na MAC OS X) tak, aby více odpovídaly zvyklostem.

ZMĚNY VE VERZI 4.0 (SRPEN 2009):

 Kompatibilita s MAC OS X 10.4 a novějšími

 Kompatibilita s Microsoft Windows 2000/XP/VISTA/7

 GUI je přepsáno za použití WxWidgets

 Lepší podpora Unicode

 Zvětšení a zmenšení je možno zadávat v různých velikostech pro X a Y osy

 Podpora nových funkcí dostupných v Adobe Acrobatu 8 a 9 - lepší správa paměti při vyřazování rozsáhlých dokumentů

 Licenční klíče vydávají a spravují třetí firmy

ZMĚNY VE VERZI 3.5 (DUBEN 2008):

 Nové AKCE umožňují vícenásobné vyřazení.

 Změněn dialog Mixér tak, aby načítání a editační okno bylo v jednom dialogu.

ZMĚNY VE VERZI 3.0 (ZÁŘÍ 2007):

 PLDA je kompatibilní s Microsoft Windows VISTA®.

 Přepracovaný "motor" aplikace zvýšil výkon u všech úloh, zejména při práci s rozsáhlými dokumenty (desítky tisíc stránek).

 Vyřazené objekty zůstávají editovatelné pro další zásuvné moduly (např. Enfocus PitStop), včetně těch, které neumějí správně pracovat s tzv. XObjekty.

 Je kladen velký důraz na optimalizaci výsledného PDF.

 Nové nastavení "Expert" umožňuje přepnout do ikonového zobrazení dialogu. Zkušení uživatelé tak ušetří místo, které dialog zabírá. Pro lepší orientaci jsou v tomto dialogu popisy jednotlivých funkcí zobrazeny jako nápověda u jednotlivých tlačítek.

 Instalátor je jednodušší a přehlednější. Stačí zvolit jazyk instalace a verzi Adobe Acrobatu®, ve které chcete PLDA používat.

ZMĚNY VE VERZI 2.5 (DUBEN 2007):

 Mixér umí stránky převrátit horizontálně i vertikálně.

 Odstraněna chyba při vyřazování stránek různých velikostí na Koláž (N-up).

 Odstraněna chyba při rotování stránek ve virtuálním mixéru, pokud tyto stránky již předtím byly otočeny v Adobe Acrobatu.

 Přidány další jazyky rozhraní. PLDA je nyní k dispozici v těchto jazycích: angličtina, čeština, francouzština, maďarština, němčina, polština, španělština.

 Zrychleno vyřazování optimalizovaných a rozsáhlých dokumentů.

ZMĚNY VE VERZI 2.1 (LEDEN 2007):

 PLDA je kompatibilní s Adobe Acrobatem 8 (verze Standard či Professional).

 Opravena chyba Virtuálního Mixéru, která vznikala při rotaci již předem otočených stránek.

 Uložené formáty, preference a preference Mixéru se nyní pro lepší přehlednost řadí podle abecedy (anglické).

 Umístění na archu má nyní nové možnosti (celkem 9 předdefinovaných umístění na archu)

 Přibyla možnost nastavení spadů dokumentu

 Nové možnosti Reportu

 Na www.plda.net najdete příklady pro Vaše použití.

ZMĚNY VE VERZI 2.0 (LISTOPAD 2006):

 Přepracován Stránkový mixér a přidána volba "virtuálního" mixéru díky němuž lze eliminovat často zdlouhavý mezikrok při vyřazování.

 Možnost uložit a znovu použít předvolby Mixéru.

 Uživatelsky lze změnit základní nastavení dialogu.

 Report umožňuje získat rychlý přehled o rozměrech všech stránek v dokumentu.

 Základní nastavení dialogu je nyní drobně změněno tak, aby nepoužité místo na archu nebylo oříznuto a vyřazení bylo provedeno na střed archu.

 Do každého vyřazeného souboru jsou uloženy informace o vyřazení a lze je kdykoli získat zpět.

 Každá uložená preference navíc může obsahovat podrobný popis usnadňující orientaci.

 Byla dodána kontrola zabezpečení u dokumentů, které jsou použity jako pozadí.

ZMĚNY VE VERZI 1.5 (DUBEN 2006):

 Přidáno dávkové zpracování dokumentů.

 Rozestupy na archu (horizontální i vertikální) lze nastavit na různé hodnoty.

 Je možno vyřazovat dokumenty, které obsahují různě velké stránky.

 U brožury V1 je možno nastavit hřbet a odstup (Creep) pro kompenzaci tloušťky papíru.

 Program je vybaven instalátorem pro jednoduchou instalaci.

 Licenci je možno jednoduše okamžitě zakoupit díky KAGI, www.kagi.com, prostřednictvím platební karty.

 Po instalaci je PLDA plně aktivní po dobu 10 dní.


PLDA 1.0: 15.11.2005

Stáhněte si instalační soubory PLDA 5:
Stáhnout
Vaše jméno:


E-mailová adresa, na kterou Vám zašleme odkaz ke stažení:


Zvolte platformu:
 Windows    OSX


Opište prosím text z obrázku (ochrana proti spamu):