Nahrávám...
Profesionální řešení archové montáže

MANUÁL

Obsah manuálu


Stránkový mixérNěkdy je třeba stránky výchozího dokumentu před vyřazením přerovnat - změnit pořadí či četnost stránek.

Stránkový Mixér umožňuje přeskupit stránky na základě pravidel (např. některou stránku v dokumentu zduplikovat či vložit prázdné stránky).

Počet stránek ve skupině určuje, na jak velkou část dokumentu se má zadané pravidlo použít, pravidlo se následně aplikuje na další stránky dokumentu, až jsou zpracovány všechny stránky. Pokud zadáte 0 (nula), je za počet stránek ve skupině považován počet stránek v dokumentu, takže pravidlo je aplikováno právě jednou.

V textovém okně můžete definovat pravidla pro přerovnání stránek v novém dokumentu. Pravidla mohou obsahovat mnoho operátorů, které určují pořadí a orientaci stránek ve výsledném dokumentu.


PŘEHLED OPERÁTORŮ PRAVIDEL STRÁNKOVÉHO MIXÉRU:

Operátory orientace stránek:
 * (hvězdička) = Otočení stránky o 180°
 + (plus) = Otočení stránky o 90° doprava
 - (minus) = Otočení stránky o 90° doleva
 H = převrátit stránku horizontálně (např. "H1")
 V = převrátit stránku vertikálně
 0 (nula) = vložit prázdnou stránku
 N = počet stránek ve skupině (proměnná)
 Oddělovač: mezera, tabulátor, enter. Odděluje jednotlivá čísla stránek. Použití tabulátorů a entrů umožňuje základní formátování pravidla pro lepší přehlednost. | (Svislá čára, ALT + 124) = oddělovač souborů. Pokud za stránkou v pravidle následuje tento znak, vyřazovaný soubor je ukončen a vyřazování pak pokračuje do nového souboru. Tímto způsobem lze tedy vytvořit v jednom kroku vyřazení více souborů (např. oddělit obálku publikace a její vnitřek).

Operátory sekvencí stránek:
 () (závorky) = skupina pro opakování. Příklad: (1 3 2):2 = 1 3 2 1 3 2
 T = rozsah. Příklad: 1T5 = 1 2 3 4 5
 R = obrátit pořadí. Příklad: R(1T5) = 5 4 3 2 1
 B = uspořádat pro vazbu V1. Příklad: B(1T8) = 8 1 2 7 6 3 4 5

Tato funkce může mít parametr: počet stránek ve skupině V1.

Syntaxe: B(stránky, počet stránek ve skupině). Pokud parametr není přítomen, je automaticky nastaven na počet odpovídající počtu stránek ve zpracovávaném rozsahu. Pokud zpracovávaný rozsah nemá dostatečný počet stránek, jsou doplněny prázdné stránky (0).

Příklady:

B(1T8) = B(1T8,8) = 8 1 2 7 6 3 4 5

B(1T8,4) = 4 1 2 3 8 5 6 7

B(1T6) = 0 1 2 0 6 3 4 5


 S = zatřídit skupiny. Příklad: S(1 2 3 4 5 6) = 1 3 5 2 4 6

Tato funkce může mít parametr: počet skupin

Syntaxe: S(stránky, počet skupin). Pokud parametr není přítomen, je počet skupin automaticky nastaven na 2. Pokud zpracovávaný rozsah nemá dostatečný počet stránek, jsou doplněny prázdné stránky (0)

Příklad: S(1 2 3 4 5 6) = S(1 2 3 4 5 6,2) = 1 3 5 2 4 6

Příklad: S(1 2 3 4 5 6,3) = (1 4 2 5 3 6)

 U = jednostranný rozřez. Příklad: U(1 2 3 4 5 6,2) = 1 4 2 5 3 6

Tato funkce může mít parametr: počet skupin

Syntaxe: U(stránky, počet skupin). Pokud parametr není přítomen, je počet skupin automaticky nastaven na 2. Pokud zpracovávaný rozsah nemá dostatečný počet stránek, jsou doplněny prázdné stránky (0).

Příklad: U(1 2 3 4 5 6,3) = 1 3 5 2 4 6

Příklad: U(1 2 3 4 5,2) = 1 4 2 5 3 0

Příklad: U((1t26) r(27t52),2) = 1 52 2 51 3 50 4 49 5 48 ...


Operátory opakování:

 : (dvojtečka) = opakování s kompletováním. Příklad: (1 2 3):2 = 1 2 3 1 2 3
 # (křížek) = opakování bez kompletování. Příklad: (1 2 3)#2 = 1 1 2 2 3 3


Kromě operátorů máte k dispozici 3 časté úkoly, které stačí zatrhnout:

 Dopředu liché, pak sudé stránky. Z dokumentu (1 2 3 4 5 6 7 8) vytvoří (1 3 5 7 2 4 6 8)
 Obrátit pořadí stran
 Duplikuj poslední stránku na každou druhou pozici. Z dokumentu (1 2 3 4 5) vytvoří (1 5 2 5 3 5 4 5)


ODDĚLOVAČ SOUBORŮ

Oddělovač slouží pro automatické oddělování souborů a také pro aplikaci pravidla Mixéru po částech souboru.

Možnosti oddělovače:

 Hodnota pole "Oddělovat po" určuje velikost jednotlivých skupin po oddělení.
 Výběr Strany / Archy určuje, zda výsledný soubor má být rozdělen podle počtu zpracovaných vstupních stránek, nebo podle počtu výstupních archů. V druhém případě je počet částí závislý na dalším nastavení vyřazovacích parametrů. Do názvů výsledných souborů jsou vložena pořadová čísla pro snadnější orientaci.
 Výběr Samostatné skupiny / Celý rozsah určuje, zda se pravidlo mixéru má aplikovat na každou oddělenou skupinu zvlášť, nebo zda se aplikují na celý rozsah a rozdělení na soubory se provede až následně.
 Výběr Uložit jednotlivě / Jeden soubor určuje, zda oddělené skupiny mají být skutečně uloženy jako samostatné soubory, nebo zda po aplikaci pravidla na všechny skupiny mají být všechny výsledné složky spojeny do jediného souboru. Při volbě "Jeden soubor" však má stále prioritu znak "|" v pravidle Mixéru a tedy i když je tato volba aktivní, může vzniknout více výsledných souborů.

Jednoduché příklady pro vysvětlení jednotlivých funkcí:

Příklad "Strany / Archy"

 Zdrojový soubor má 4200 stran s variabilními daty (např. číslované). Na arch se vejde 21 stran. Cílem jsou stohy po 100 arších připravené pro řezače tak, že po ořezu vzniknou srovnané hromádky připravené k zabalení.
 Zvolíme tedy jednostranný Rozřez, ujistíme se, zda se skutečně při nastavení parametrů vejde 21 stránek na arch.
 Klikneme na Mixér a do pravidla zadáme "1TN".
 Hodnotu oddělovače nastavíme na "2100" a zvolíme "Strany" - protože víme, že 2100 stran dá potřebných 100 archů. Dále zvolíme "Jednotlivé skupiny" protože chceme, aby prvních 100 archů bylo vytvořeno z prvních 2100 stran bez ohledu na to, jak soubor pokračuje dále. "Uložit jednotlivě" zvolíme, protože je skutečně potřeba vytvořit samostatné soubory.
 Vyřazování pak probíhá tak, že Mixér vezme prvních 2100 stran. Aplikuje pravidlo, následně se aplikuje vyřazení na jednostranný rozřez. Poté se obdobně pokračuje další částí vstupního souboru - v tomto případě tedy Mixér vezme druhou část, stránky 2010 - 4200, aplikuje se pravidlo + jednostranný rozřez a i druhý výsledný soubor je uložen.
 Výsledkem jsou tedy dva samostatné soubory, které bychom bez automatického oddělovače vytvořili ve dvou krocích (při použití pravidla "1T2100" a "2101T4200".
 Pokud v tomto případě místo hodnoty "2100" a volby "Strany" nastavíte hodnotu "100" a volbu "Archy", dostanete stejný výsledek.


Příklad "Samostatné skupiny / Celý rozsah"

 Pokud je třeba oddělit soubory po 100 arších, jako v prvním příkladě, např. pro snášení, ale je třeba, aby čísla na arších na sebe navazovaly v celém nákladu, použijeme volbu "Celý rozsah".
 Pokud bychom tuto volbu použili v prvním příkladě, stane se následující:
 Místo aby Mixér vzal první skupinu 2100 stran, aplikoval pravidlo a pak jednostranný rozřez, vezme se celá skupina 4200 stran, aplikuje se pravidlo a jednostranný rozřez. K oddělení podle počtu vstupních stran či archů dochází až následně. Pokud tedy dáte dva výsledné balíky archů na sebe, pořadí stránek na sebe bude navazovat.

Příklad "Uložit jednotlivě / Jeden soubor"

 Zdrojový soubor má 24 stran. Na arch se vejdou 4 stránky. Chceme vzít vždy 8 stran, ty vyřadit na oboustranný Rozřez, pak dalších 8 stran atd. Výsledek má být pouze jeden soubor.
 V Mixéru opět ponecháme pravidlo "1TN". Oddělovač nastavíme na "8", zvolíme "Strany", "Samostatné skupiny" a "Jeden soubor".
 Mixér vezme strany 1 - 8, vyřadí je na oboustranný Rozřez, pak totéž udělá se stranami 9 - 16 a 17 - 24. Výsledek je pak spojen do jednoho souboru.

Faktu, že v jednom kroku může vzniknout více souborů, jsou přizpůsobeny i Akce. Pokud v některém z kroků v Akci vznikne více souborů, jsou následné kroky Akce aplikovány na všechny vniklé soubory.

Nastavení Stránkového Mixéru lze uložit pro pozdější použití. Zadejte název a popis předvolby a Klikněte na tlačítko "Ulož".

V hlavním dialogu je zobrazeno jméno vybrané předvolby Mixéru, nebo "Dočasný mixér" pokud se nejedná o uloženou předvolbu. ALT + klik myší na popis mixéru zobrazí pravidlo mixéru.Stáhněte si instalační soubory PLDA 5:
Stáhnout
Vaše jméno:


E-mailová adresa, na kterou Vám zašleme odkaz ke stažení:


Zvolte platformu:
 Windows    OSX


Opište prosím text z obrázku (ochrana proti spamu):