Nahrávám...
Profesionální řešení archové montáže

MANUÁL

Obsah manuálu


Hot Folders - automatizované složkyPRÁCE S AUTOMATIZOVANÝMI SLOŽKAMI
PLDA umožňuje přidělit složkám nastavení pro vyřazení. Pokud se ve složce ocitne soubor a kontrola složek je zapnuta, soubor je vyřazen dle uložených parametrů.

Složku lze nastavit:

 Podle aktuálního nastavení hlavního dialogu
 Podle uloženého nastavení (předvolby)
 Podle uložené akce
Zvolené nastavení je uloženo do souboru PLDASettings.info do zvolené složky. Pokud je změněno nastavení, podle kterého byla složka nastavena, tato změna se složky nedotkne. Např. pokud složce přidělíte nějakou akci a tuto akci později změníte, tato změna se do nastavení složky nepromítne. Pokud má být nastavení složky změněno, je třeba složku opět nastavit.

U každé složky lze zvolit, kam se po vyřazení mají přesunout zdrojové a vyřazené soubory. Ve výchozím stavu jsou všechny soubory po vyřazení přesunuty do podsložky "Out" v dané složce. Pokud výstupní složka neexistuje, bude automaticky vytvořena během zpracování složek. Soubory lze po zpracování přesunou do libovolné složky (ke které musí mít uživatel právo na zápis), včetně dalších automatizovaných složek.

Po výběru složky, jejího nastavení a výstupních složek je nutné kliknout na tlačítko "Nastavit složku". Tím se nastavení uloží do složky.

Tlačítko "Ukázat nastavení složky" slouží k zobrazení současného nastavení složky. Pokud je složka nastavena na Akci, je zobrazen dialog nastavení akce a pokud v něm provedete změny a kliknete "OK" jsou tyto změny uloženy do nastavení složky.

Dále se v tomto dialogu nastavují obecné volby: Interval kontroly složek, zapnutí či vypnutí kontroly složek a volba, zda se má během vyřazování souborů z automatizovaných složek zobrazovat informativní dialog.

Pokud během zpracování složek dojde k chybě, zpracování je zastaveno a kontrola složek vypnuta a uživatel je informován o chybě.

KONTROLA SLOŽEK
Kontrola složek může probíhat pouze pokud je spuštěný Adobe Acrobat.

Kontrolu složek lze zapnout a vypnout v dialogu nastavení složek, nebo kliknutím na ikonu automatizované složky, která signalizuje stav kontroly:
 

Stáhněte si instalační soubory PLDA 5:
Stáhnout
Vaše jméno:


E-mailová adresa, na kterou Vám zašleme odkaz ke stažení:


Zvolte platformu:
 Windows    OSX


Opište prosím text z obrázku (ochrana proti spamu):