Nahrávám...
Profesionální řešení archové montáže

MANUÁL

Obsah manuálu


Kroky akceV TOMTO DIALOGU JSOU DEFINOVÁNY JEDNOTLIVÉ KROKY VYBRANÉ AKCE.
Název a popis AKCE jsou společné pro celou AKCI.

Seznam kroků zobrazuje číslo aktuálně zobrazeného kroku. Šipky vpravo od něj slouží k posunu vzad/vpřed a vpravo od nich je zobrazena informace o aktuálním KROKU a celkovém počtu KROKŮ.

POPIS DIALOGU:
 Tlačítko NASTAVIT: Vezme v potaz hodnoty nastavené v hlavním dialogu PLDA včetně nastavení spadů, pozadí, virtuálního mixéru a ořezových značek a Uloží tyto hodnoty do aktuálního KROKU.
 Tlačítko UKÁZAT: Nastaví hlavní dialog PLDA dle hodnot uložených v KROKU.
 Tlačítko PŘIDAT: přidá nový KROK za aktuální KROK.
 Tlačítko SMAZAT: smaže aktuální KROK.

Volba "Vyřazovat výsledek z kroku (0 = původní PDF):"

 Pokud je zvolena 0: je vyřazen původní soubor.
 Pokud je zvoleno číslo větší než 0: je vyřazen soubor, který vznikl vyřazením v KROKU, který odpovídá zadanému číslu.

Pokud je zvolena volba "Jméno": lze zadat jméno souboru (např. "letak.pdf"), který se má vyřadit. Tento soubor bude hledán ve složce, kde se nachází původní zdrojový soubor pro vyřazení.

Volba "Jako pozadí pro vyřazení použít výsledek z kroku číslo (0 = neurčeno):"

 Pokud je zvolena 0: je definice pozadí brána z nastavení hlavního dialogu PLDA. Soubor, který je v něm definován jako pozadí je hledán pouze na přesném původním místě (složka + název souboru, absolutní cesta).
 Pokud je zvoleno číslo větší než 0: jako pozadí je použit soubor, který vznikl vyřazením v KROKU, který odpovídá zadanému číslu.
 Pokud je zvolena volba "Jméno": lze zadat jméno souboru (např. "pozadi.pdf"), který má být použit jako pozadí. Tento soubor bude hledán ve složce, kde se nachází původní zdrojový soubor pro vyřazení.
 Volba "Přesunout tento krok na pozici číslo:" umožňuje přesunout již definovaný KROK na jinou pozici uvnitř AKCE.
 Volba "Zobrazit výsledné PDF": po ukončení AKCE bude výsledné PDF z tohoto kroku zobrazeno v Adobe Acrobatu.
 Volba "Automaticky přepsat existující soubor": výsledný soubor je uložen bez kontroly, zda již soubor stejného jména existuje.
 Volba "Přeskočit tento krok": tento KROK bude během provádění akce ignorován.
 Pravidla pro pojmenovávání výsledných souborů z jednotlivých KROKŮ. Pokud není žádné z pravidel definováno, jsou soubory pojmenovávány podle pravidel v obecném nastavení PLDA. Výsledné jméno souboru je tvořeno takto "SLOŽKA + PREFIX + NÁZEV + POČÍTADLO". NÁZEV je původní název vyřazovaného souboru, pokud je ale v pravidlu definován NÁZEV (např. "vysledek"), pak je původní název nahrazen.
Stáhněte si instalační soubory PLDA 5:
Stáhnout
Vaše jméno:


E-mailová adresa, na kterou Vám zašleme odkaz ke stažení:


Zvolte platformu:
 Windows    OSX


Opište prosím text z obrázku (ochrana proti spamu):